Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları sayfamızda tarihten günümüze topraklar ile beraber gönülleri fetheden ecdadımızın, dünya mazlumlarına kol açıp kolladığı, zamanı geldiğinde düşmanına bile yardım eli uzattığı ve günümüzde de hali hazırda dünya mazlumlarına yardım etmeye devam ettiği, tarihin önemli yardım olaylarını siz değerli misafirlerimiz için bir araya getirdik. Ecdadımızla gurur duyacağınız bu yazımız ile birlikte ne kadar yüce bir millet olduğumuza tekrar şahitlik edeceksiniz.

Benzer içerikler

Osmanlı İmparatorluğu Padişahlarının Ölüm Nedenleri

Osmanlıda Devlet Teşkilatı

Osmanlıda Askeri Eğitim

Bilmediğimiz O Kadar Çok Şey Var Ki, Aklınız Çıkacak – Bilinmeyen Gerçekler Serisi, Part 1

Ülkemizde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar!

Osmanlı’dan İrlanda’ya Kıtlık Yardımı (1847)

İrlanda, 1845-1852 yılları arasında korkunç bir açlık ve hastalık dönemi geçirdi. Bu korkunç döneminde birçok Avrupa ülkesi İrlanda’ya yardım konusunda hiçbir şey yapmazken Osmanlı İmparatorluğu, zor durumdaki bu ülkenin yanında olmuştur.

Osmanlıdan İrlandaya Yardım 1 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

İrlanda eski cumhurbaşkanı Mary Mcaleese, 2010 yılında Türkiye’yi ziyaret ettiğinde sultan Abdülmecid’in ülkesine yaptığı yardımı şöyle anlatıyordu: “19. yüzyılda ulusumuz kıtlığa* bir milyon kurban verdi. bugün bize yardım eden türkleri hala unutmadık. Sultanınız bize beş gemi dolusu gıda maddesi yolladı. O yardımlar drogheda limanı’na boşaltıldı. Drogheda şehrine bu yardımlar boşaltıldığında halk o kadar minnettar kaldı ki, sizin bayrağınızdaki güzel ay ve yıldız sembolünü kendi sembolleri arasına kattı. O dönemlerde kurulan Drogheda United futbol klübünün armasına ay-yıldız koyularak minnettarlığını göstermişlerdir.

Osmanlıdan İrlandaya Yardım Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Türkiye’den Yunanistan’a Kıtlık Yardımı (1941)

Yunanistan İkinci Dünya Savaşı’nda önemli sıkıntılar yaşadı. Normalde gıda
ihtiyacının bir kısmını ithal eden Yunanistan’da işgal döneminde gıda darlıkları
görüldü. Ağır kış mevsimi ve zirai faaliyetlerin aksaması sıkıntının büyümesine yol
açtı. 1941 yılında Yunanistan’da “Büyük Açlık” diye ifade edilen dönem başladı. Bu
zor dönemde Yunanistan’a ilk yardım eden ülkelerden biri Türkiye oldu.

Yunanistana Yardım Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Kızılay ve diğer yardım kuruluşları gıda maddeleri ve sağlık malzemeleri gönderdi. Savaşın
sonuna kadar Yunanistan’a yapılan yardım faaliyetleri devam etti. Türkiye ve
Yunanistan arasında 1930’larda başlayan iyi ilişkiler bu yardımlarla gelişti ve İkinci
Dünya Savaşı yıllarında iki ülke arasındaki ilişkiler Türkiye’nin insani yardımları ile
üst noktaya vardı.

Yunanistana Yardım 1 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Osmanlı’nın Fransa Kralı François’ya Yardımı (1526)

Kanuniden Fransaya Yardım Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Alman İmparatoru Şarlken’le, 24 Şubat 1525’de yaptığı Pavye Savaşı’nda yenilerek esir düşen Fransa Kralı Fransçois ve annesi Düşes Dangolen, büyükelçi Kont Jan de Franjipan ile Kanuni’ye birer mektup gönderirler.

Kraliçenin mektubu şöyledir :

“Şimdiye kadar oğlumun kurtuluşunu Şarlken’in insafına bırakmıştım. Fakat Şarlken oğluma hakaretler etmektedir. Dünyaya geçen hükmünüz, cihanın bildiği azamet ve şanınızla oğlumun kurtulmasını temin etmenizi zat-ı şahanenizden niyaz ediyorum.”

“Ben ki, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Diyarbakır’ın ve Kürdistan’ın ve Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Han’ım.

Sen ki, Françe vilayetinin kralı Françesko’sun.

Sultanların sığınma yeri olan kapıma, adamın Frankipan ile mektup gönderip, memleketinizin düşman istilâsına uğradığını, hâlen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istemişsiniz. Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olunup, teferruatıyla öğrendim.

Padişahların bozguna uğraması ve hapsedilmesi acayip değildir. Gönlünüzü hoş tutup, hatırınızı incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadımız, daima düşmanı kovmak ve memleketler fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolundan yürüyüp, her zaman memleketler ve kuvvetli kaleler fetheyleyip gece, gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah hayırlar versin ve iradesi neyse o olsun. Bunun dışındaki vaziyet ve haberleri adamınızdan sorup öğrenesiniz.’”

Kanuniden Fransaya Yardım 1 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Mohaç Savaşı sonucunda dersini alan ve Viyana kuşatması ile de iyice gözü korkutulan Alman İmparatoru Şarlken, François’yı serbest bırakmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı’nın Hollanda’lılara Yardımı

Kanuninin Hollandalılara Yardımı Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Kanuni döneminde Hollanda’nın baş düşmanları Fransa ve İspanyollardı. Özellikle İspanyollar Hollandalılara çeşitli zulümler yapıyordu. Kanuni, Hollanda’ya cevaben “Oralara kadar yeniçerimi göndermeyi lüzumlu görmüyorum. Size 50-60 tane yeniçeri kıyafeti gönderiyorum. Bunları kendi askerlerinize giydirip sınırda nöbet tutturun.” demiştir. Gönderilen yeniçeri elbiselerini giyen Hollandalılar gerçekten de 8 yıl gibi uzun süre
‘bunlar Osmanlı’nın dostu’ düşüncesiyle İspanyol ve Fransızların zulmünden kurtulmuştur.

Osmanlı’dan İngiltere’ye Kıtlık Yardımı

İngiltere’de 19. yüzyılın başlarında vuku bulan ve şiddeti İngiliz halkını büyük sıkıntılara uğratan kıtlık sebebiyle dönemin Osmanlı Padişahı III. Selim tarafından İngiltere’ye buğday desteği verilmiştir.

Osmanlı’nın Avrupa Ülkelerine Doğal Afet Yardımları

Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

 • Fransa’da 1856 yılında meydana gelen nehir taşkınlarıyla mağdur olan selzedeler için dönemin Osmanlı Sultanı Sultan Abdulmecid’in emriyle birlikte Fransız vatandaşlarına yardımda bulunuldu.
 • Almanya’da 1891 yılında Saale Nehri’nin taşmasıyla büyük zarar gören Alman vatandaşlarına dönemin Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid’in emriyle yardımlar yapılmıştır.
 • Hollanda’da birinci dünya savaşı sırasında gerçekleşen sel felaketi dolayısıyla, mağdur olan halka zorlu savaş koşullarında olmasına rağmen Osmanlı Devleti para yardımında bulunmuştur.
 • İtalya’nın Sicilya bölgesinde meydana gelen volkan patlamasında mağdur olanlar için Sultan II. Abdülhamid’in öncülük ettiği bir yardım kampanyası düzenlenmiştir.

Türkiye’den İspanya Ve İtalya’ya Tıbbi Malzeme Yardımı (2020)

Türkiyeden İspanya Ve İtalyaya Tıbbi Yardım Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya’ya gönderilmesine karar verildi.

Türkiyeden İspanya Ve İtalyaya Tıbbi Yardım 1 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı’na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana’nın, ‘Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var‘ sözleri ile ‘Türkiye’den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle‘ notu yer aldı.

Türkiye’den Afrika Kıtasına Yardım

Türkiyeden Afrikaya Yardım Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

 • Türkiye, 2016 yılında AFAD işbirliğinde ve Dışişleri Bakanlığı Koordinasyonunda Somali’den sonra Etiyopya, Somaliland ve Putland’a 11 bin tonluk gıda malzemesi bulunan yardım gemisi gönderdi. Mersin Limanı’ndan yola çıkan gemi de Kızılay İstanbul Şubesi’nin bağış olarak aldığı 178 bin 844 adet çocuk bezi de bulunuyordu.

Türkiyeden Afrikaya Yardım 1 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

 • Türkiye 2011 yılında yıllardır iç savaş, korsanlar, savaş ağaları, kıtlık ve terör örgütü El-Kaide bağlantılı El-Şebab ile mücadele eden Somali hükümetine o yıl içerisinde sadece 400 milyon dolarlık yardım ile birlikte 1200 Somali’li gencin Türkiye’de burslu eğitim görmesini sağlamıştır.

Türkiyeden Afrikaya Yardım 2 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

 • Türkiye tarafından su kıtlığı çeken onlarca Afrika ülkesinde binlerce su kuyusu açılmış, günümüzde de açılmaya devam etmektedir.

Türkiyeden Afrikaya Yardım 4 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

 • Dünyanın dört bir yanında eğitimden kültüre, acil insani yardımdan hayri ve sosyal yardımlara kadar her alanda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden bu zamana kadar açlık, yoksulluk ve sefaletin en çok yaşandığı Afrika kıtasına 111.6 milyon dolarlık yardım ulaştırdı.

Türkiyeden Afrikaya Yardım 3 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

 • Türkiye’ye bağlı insanı yardım vakıf ve kuruluşları aracılığıyla her yıl Kurban Bayramı münasebetiyle toplanan yardımlar vesilesiyle Afrika Kıtasında yüzbinlerce insana kurban eti ile birlikte temel gıda, ihtiyaç malzemeleri dağıtılmaktadır.

Türkiyeden Afrikaya Yardım 5 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

 • Türkiye tarafından her yıl milyarlarca dolar yardım Afrika kıtasında açlık ve sefaletle yaşama tutunmaya çalışan insanlara verilmektedir.

Türkiyeden Afrikaya Yardım 6 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

 • Türkiye Afrika Kıtasında bir çok ülkede Hastahane ve Okul yaptırarak sağlık ve eğitimde de Afrika halkının yanında olmaya devam etmektedir.

Türkiyeden Afrikaya Yardım 7 Osmanlı Devleti / Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarihi Yardımları Faydalı Bilgiler Türkiye Yunanistan Yardımı Türkiye İtalya Tıbbi yardım Türkiye İspanya tıbbi yardım Türkiye Afrika yardımları T Osmanlı yardımları Osmanlı Fransa yardımı Osmanlı Avrupa Yardımları

Sizlere Türkiye’nin Afrika’ya olan yardımlarının hepsini yazmaya kalksam, okumaktan içiniz geçip uyuya kalırdınız. Her gün açılan su kuyuları ile birlikte vakıflar ve devlet aracılığıya yapılan temel yaşam gıdaları vs. gibi yardımlar bu aziz milletin merhametinin büyüklüğünü ifade etmektedir. Ne mutlu ecdadımıza ne mutlu bize…

Düşmanına bile yeri geldiği vakit yardım eli uzatan bu aziz millet kendisiyle ve ecdadıyla ne kadar gurur duysa azdır.

 

Sağlıcakla Kalın..

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.