10 Kasım

Saygıyla   anıyoruz

KUAZA

ATATÜRK

10 Kasım, 2020

Gerçek asker, gerçek lider, gerçek bir komutan, 10 kasımda seni saygıyla anıyoruz.

Kuaza

"Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti."

Saygıyla anıyoruz

Kuaza

"O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir."

Kuaza.com 10 Kasım, 2020

10

Mustafa Kemal Atatürk

O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

KUAZA